מידות נייר

בעולמות הדפוס נהוגה שפה אחידה לשימוש והגדרת גודל הנייר איתו משתמשים.

עקרון זה פשוט עוד יותר, כאשר אנו מדברים על פנקסים.

לשימושכם, טבלת עזר אוניבסלית למידות נייר:

 • שם
 • A0
 • A1
 • A2
 • A3
 • A4 (נייר מדפסת סטנדרטי)
 • A5 (חצי נייר מדפסת סטנדרטי)
 • A6
 • A7
 • A8
 • A9
 • A10
 • F פוליו
 • גיליון
 • חצי גיליון
 • רבע גיליון
 • שמינית גיליון
 • מידה במילימטרים
 • 841 * 1189

 • 594 * 841

 • 420 * 594

 • 297 * 420

 • 210 * 297

 • 148 * 210

 • 105 * 148

 • 74 * 105

 • 52 * 74

 • 37 * 52

 • 26 * 37

 • 210 * 330
 • 700 * 1000

 • 500 * 700

 • 350 * 500

 • 250 * 350

מידות נייר פנקסים-אונליין-pikna.co.il