תקנון

ברוכים הבאים לאתר – pinka.co.il פנקסים אונליין

אתר www.pinka.co.il (להלן: "האתר") מהווה פלטפורמה של חנות וירטואלית ברשת האינטרנט עבור כלל הגולשים בישראל.

התקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך פונה לשני המינים כאחד, ללא אפליה.

הפעילות באתר כולה, לרבות עדכונים, מכירות וצריכת שירותים, מנוהלת על ידי חברת מוזה וירטואל בע"מ (להלן: "החברה"), וביצוע פעולה בתוך האתר משמעה- רכישת מוצרים ו/או שירותים המבוצעים מטעם החברה דרך האתר.

בעת ביצוע פעולה באתר מצהיר המשתמש כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללי השתתפות בו ומקבל אותם.

בנוסף, יודע המשתמש כי לא תוכל להיות לו ו/או למי מטעמו טענה ו/או תביעה כנגד החברה, בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הנוגעות לתחום של הפרת התחייבות מטעם החברה ו/או מפעילי האתר על פי כללי התקנון וההשתתפות המצורפים ומפורטים כאן.

פרטים אישיים

בזמן ביצוע הרכישה/ בקשת השירותים באתר יתבקש המשתמש להכניס את פרטי ההזדהות האישיים הבאים: שם מלא, שם חברה/עסק, טלפון, יישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי התשלום העתידי.

  • הגשת פרטים אישיים כוזבים מהווה עבירה פלילית. במידה ויוגשו פרטים אלו, המגישים ייאלצו לשאת בהשלכות משפטיות, לרבות תביעות בגין הנזקים העלולים להיגרם לחברה.

  • פרטי התשלום המוזנים מוצפנים ומועברים ישירות לחברות האשראי ואינם נשמרים לאחר העברת התשלום.

א. החברה תימנע ככל האפשר ממסירת פרטי המשתמשים לצד שלישי, אלא אם תיאלץ לעשות זאת באמצעים משפטיים (פליליים או אזרחיים), בעקבות פעולות שביצע המשתמש באתר החברה. במקרה זה תוכל החברה למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען לפגיעה בהתאם להוראות בית המשפט.

ב. החברה תימנע מהעברת מידע העלול לגרום לזיהוי המשתמש על ידי מפרסמים, אלא אם יציין המשתמש את רצונו בכך בצורה מפורשת. עם זאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים בכדי ליצור קשר עם המשתמש, להתאים את שירותיה לצרכיו ולשפר עבורו את חווית השירותים המוענקים באתר.

ג. בנוסף, תעביר החברה את פרטי המשתמש הבאים לצורך ביצוע העסקה:

  • העברת פרטי התשלום לחברת האשראי לצורך ביצוע החיוב.

  • העברת פרטי המשתמש כגון: שם, כתובת ומספר טלפון לחברת המשלוחים בכדי שהעברת המוצרים תוכל להתבצע.

המוצרים המוצעים באתר:

  • המחירים של הדפסת פנקסים באתר מתייחסים  להדפסה  בשחור לבן בלבד גם אם שיניתם צבע הכיתוב לצבעוני. במידע ואתם רוצים להזמין הדפסה צבעונית צרו איתנו קשר ותקבלו הצעת מחיר להדפסה צבעונית.
  • ניתן לראות את כלל המוצרים באתר, תוך צפייה בתמונות, קריאת המפרט והסבר קצר.

  • פרטים נוספים, מענה לשאלות וכל בקשה אחרת לגבי השירותים במוצעים ניתן להפנות למספר: 08-6585858

  • התמונות המופיעות באתר מיועדות להמחשה בלבד, וייתכן כי יהיו שינויים קלים בין התמונה למוצר המוגמר.

תנאים נוספים

החברה אינה נושאת באחריות (במישרין או בעקיפין) למוצרים ו/או לטיב ו/או למועד האספקה ו/או לאופן בו האספקה מבוצעת.

החברה אינה נושאת באחריות (במישרין או בעקיפין) למקרים בהם רכישת משתמש אינה נקלטת במערכת ו/או לבעיות טכניות ו/או אחרות שאינן מאפשרות למשתמש לבצע רכישה.

החברה אינה אחראית לפעילות בלתי חוקית על ידי המשתמשים או כל גורם אחר שאינו נתון תחת אחריותה המלאה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לביטול המכירה ו/או סגירת האתר על פי שיקול דעתה, לרבות מצב המערב פעילות בלתי חוקית של המשתמשים.

החברה רשאית לשנות את מחירי המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר ללא צורך בהודעה מוקדמת.

בנוסף על האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, במידה ואירע מצב שאינו בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו אשר יעכב /ואו ימנע את הוצאת הרכישה אל הפועל באופן מלא או חלקי, ו/או את אספקת הרכישות במועדים שנקבעו על פי הפרסום באתר, ו/או יתרחש מצב של תקלות דיגיטליות ו/או תקלות במערכות הטלפון ו/או כל אפשרות תקשורת אחרת בעת השלמת תהליך הרכישה, ו/או בשל פעולות איבה, ו/או שביתה, ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם העונה להגדרה של "כוח עליון" ייעצר /ואו ייפגע תהליך הרכישה, ובמידה ו/או יחולו שינויים בשיעור המס ו/או ההיטלים הקיימים על הרכישות בין מועד פרסום המוצר לבין מועד האספקה המיועד לפי תזמון רכישת המוצר – שומרת לעצמה חברת בי.פי.אס את הזכות להודיע על ביטול העסקה כולה, או חלקה בלבד.

במידה ותתרחש טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו, בהדפסתו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר הקיימת באתר, או בכל חומר הדפסה אחר השייך לחברה, ו/או בקבלת נתוני הרכישה ממשתמש באתר – רשאית החברה לבטל את העסקה, אך איננה חייבת לעשות כן.

ביטול עסקה

משתמש המעוניין לבטל את הזמנתו (לפני הדפסת המוצרים) יכול לעשות זאת על ידי שליחת דואר אלקטרוני לכתובת: info@printonline.co.il  בו הוא מפרט על העסקה אותה הוא מעוניין לבטל וזאת כל עוד ההזמנה לא הופקה והודפסה עבור הלקוח המזמין.

משתמש שאינו מסיים את תהליך ההזמנה (לרבות אי הזנת השם ו/או אמצעי התשלום), רשאית החברה לבטל את הזמנתו על פי שיקול דעתה הבלעדי.

אספקה ומשלוח

זמן הכנת  המוצר – עד 3 ימי עסקים לכל מוצרי דפוס באתר + 2 ימי משלוח. הימים המצוינים הם ימי העבודה מיום קבלת האישור לעסקה מחברת האשראי דרכה ביצע המשתמש את התשלום ואישור גרפיקה. החברה תעשה את מרב המאמצים בכדי להקדים את המשלוח ככל הניתן ו/או להתאימו במיוחד עבור המשתמש.

אספקת המוצרים מתבצעת לכתובת הנמסרת על ידי הלקוח בלבד.

זכויות יוצרים

האתר, כולו ו/או רכיביו, לרבות האפליקציות והמידע המופיעים בו, ו/או שינויים ו/או עדכונים ו/או התאמות ו/או שיפורים היו, הינם ויהיו קניינה הבלעדי של חברת בי.פי.אס ונמצאים בבעלותה הבלעדית.

ללא רשות מפורשת בכתב ומראש מטעם החברה – אין לשכפל ו/או להפיץ ו/או לשחזר ו/או לצלם ו/או להקליט ו/או לתרגם ו/או לקלוט בכל דרך אף לא אחד מהרכיבים המופיעים באתר – בין לשימוש מסחרי ובין לכל מטרה אחרת.

אחריות

האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו לא ישאו בשום מקרה ובשום תנאי את האחריות לנזקים כספיים או אחרים שייגרמו למשתמש.

בנוסף, לא יהיה האתר אחראי (במישרין או בעקיפין) לשום הפסד עקיף ו/או מקרי מכל סוג, לרבות נזקים עקב אובדן רווח ו/או הכנסות כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות המשתמש על השירות ו/או ההתקשרות ו/או האתר.